ÇANKAYA ÜN襤VERS襤TES襤
SOSYAL B襤L襤MLER ENST襤TÜSÜ
S襤YASET B襤L襤M襤 YÜKSEK L襤SANS PROGRAMI
PSI 199 – S襤YASET: TEMEL KAVRAMLAR
2017-2018 GÜZ DÖNEM襤 DERS 襤ZLENCES襤
Doç. Dr. F. Didem Ekinci
didemekinci@cankaya.edu.tr
Dahili no: 1242
Amaç: Bu derste Siyaset Bilimi disiplininin içinde bar覺nd覺rd覺覺 temel kavramlar üzerinde
durularak, Siyaset Bilimi YL program覺 dersleri için bir altyap覺 kazand覺r覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.
Ders, interaktif yöntemle ilenecek; örencilerin derse devam ve kat覺l覺mlar覺 a覺rl覺kl覺 rol
oynayacakt覺r. Dersi alan örencilerin dönem sonunda, Siyaset Bilimi’ne dair kavramsal bazda ve
temel düzeyde bilgi edinmi olmalar覺 hedeflenmektedir.
Notland覺rma: Ara s覺nav (%28), dönem sonu s覺nav覺 (%30), derse kat覺l覺m (%12), sunum 3x(%10).
Konu Ak覺覺:
1. Hafta: Siyaset Nedir?
2. Hafta: Siyasi Düünceler ve 襤deoloji
3. Hafta: Siyaset ve Devlet
4. Hafta: Demokrasi ve Meruiyet
5. Hafta: Milletler ve Milliyetçilik
6. Hafta: Siyaset, Toplum ve Kimlik
7. Hafta: ARA SINAV
8. Hafta: Siyasi Kültür ve Medya
9. Hafta: Temsil, Seçimler ve Oy Kullanma (*)
10. Hafta: Partiler ve Parti Sistemleri
11. Hafta: Gruplar, Ç覺karlar ve Hareketler (*)
12. Hafta: Hükümetler, Sistemler ve Rejimler
13. Hafta: Meclisler (*)
14. Hafta: DÖNEM SONU SINAVI
Ders Materyalinden Örnekler (Ek materyal ve okumalar hariç)
-Bogdanor, Vernon., Blackwell’in Siyaset Bilimi Ansiklopedisi 1 & 2 (Ankara: Ümit Yay覺nlar覺,
2003)
-Heywood, A., Siyaset (Ankara: Adres Yay覺nlar覺, 2015) [16. Bask覺, 4. Edisyondan Çeviri]
-Heywood, A., Siyasetin Temel Kavramlar覺 (Ankara: Adres Yay覺nlar覺, 2015) [2. Bask覺]
-Hague, Rod ve Harrop, Martin, Siyaset Bilimi: Kar覺lat覺rmal覺 Bir Giri (Ankara: Dipnot
Yay覺nevi, 2016) [1. Bask覺]
-Jackson, Robert and Jackson, Doreen., Comparative Introduction to Political Science (London:
Pearson, 1996).
-Munroe, Trevor., An Introduction to Politics (Kingston, Jamaica: Canoe Press, 2002).
-Oktay, Cemil., Siyaset Bilimi 襤ncelemeleri (襤stanbul: Alfa Yay覺nlar覺, 2014).
-Parsons, Craig., Introduction to Political Science (London: Pearson, 2016).
-Roskin, Michael G. et al, Siyaset Bilimi (Ankara: Adres Yay覺nlar覺 2013) [1. Bask覺]